ONSDAG 21. FEBRUAR 2007

Brødrene Rønning signerte proffkontrakt:
BEST BETALT NOENSINNE

(Regnbuen og luftslottet) IL Tempo nådde i dag en av klubbens ambisiøse milepæler, nemlig status som semi-profesjonell klubb. Fra å tidligere være en amatørklubb med økonomi som ikke tillot spillerlønninger, har klubben nå kommet i en posisjon hvor den vil lønne spillere som enten presterer på høyt nivå over tid eller som befinner seg i en posisjon hvor det er vanskelig å prioritere IL Tempo uten at det går på bekostning av økonomi og andre sosiale forhold.

Flere tatt i betraktning er det hevet over tvil at det passer seg perfekt at det er Joakim og Eirik Rønning som i nær fremtid vil motta den første lønnsutbetalingen i IL Tempos drøyt 8-årige historie. Hva lønna ligger på vil verken spillerne eller IL Tempo-styret ut med, men ifølge sikre kilder skal avtalen innebære en fast månedlig utbetaling, bonuser for seire og mål, samt opprykksbonus. I kjent Jon Stark-stil foreligger det ingen utbetaling ved tap.

Brødrene Rønning har vært viktige støttespillere i en årrekke for IL Tempo, men har de siste sesongene funnet det vanskeligere å finne både tid og motivasjon for å hjelpe IL Tempo til viktige 3-poengere. Eirik Rønning bekrefter at han gikk på en smell da han tok på seg vervet som leder i innebandyavdelingen, mens Joakim Rønning ikke så for seg hvilken belastning det ville medføre å være leder for IL Tempos kvinneavdeling.

- Vi visste ikke hva vi gikk til, det ble for mye press, for mye ansvar. Vi følte det ville vært urettferdig å fortsette lede an uten at vi kunne lede an 100%. Nå som vi har kuttet ned på administrativt arbeide, håper vi at det vil utløse sterkere motviasjon, spillerglede og til sammen større prestasjoner på fotballbanen, sier duoen i munnen på hverandre over telefon.

- Ja, vi har god kjemi. Det må vi ha for å bo sammen. Jeg stiller spørsmålene, Eirik kommer med svarene. Det er som på fotballbanen, jeg skyter ballen i krysset, mens Eirik skyter i nettveggen etter å ha driblet 8 mann, sier Joakim og ler som bare han kan.

Banebrytende for IL Tempo
IL Tempos liksomtrener Eivind Bjaaland bekrefter at status som semi-profesjonell klubb var helt avgjørende for at han gikk på enda et år som IL Tempo-trener og at klubben nå stiller med en helt annen konkurransedyktighet når det kommer til å kjempe om feterte spillere og ettertraktede signaturer.

- Ja, selv om vi i IL Tempo aldri har gått av banen for å forfalske en og annen signatur, skal det føles godt å få spillerne til å signere frivillig, uten å ty til verken forfalskning eller trusler om vold, sier Bjaaland, som selv ikke mottar et rødt øre for sitt trenervirke, i alle fall ikke offisielt.

Til tross for at en rekke spiller har forsøkt seg som kasserer i IL Tempo, er det ingen som har greid å styre IL Tempo-regnskapet i balanse. Men nå som bl.a. Vegar Olsen har forlatt klubben, regner IL Tempo-leder Erik Eikebrokk at økonomien vil forbedre seg betraktelig og at det ikke lenger vil bli problemer med å få inn penger til treningskamper og cuper.

Allmennpreventiv signaleffekt
Leder i IL Tempo, Erik Eikebrokk, sier han ikke er redd for at signaleffekten skal mistolkes og misbrukes.

- Jeg forstår skepsisen, men innad i gruppa vil vi understreke til det kjedsommelige at det er gode holdninger, ansvar, innsats og prestasjoner som belønnes med proffkontrakter og frynsegoder. Målet er å få alle spillerne inn under tilsvarende kontrakter som brødrene Rønning, men det forutsetter en gjenskapelse av de prestasjoner på og utenfor banen som disse to har stått for i en årrekke.

Hvordan spillere som Erik Hoff og Tor Haakon Bjørgum vil takle å bli forbigått i en slik sammenheng, ønsker Eikebrokk verken å spekulere i eller kommentere eksternt.

- Vi skal ta opp dette internperspektivt i gruppen og redegjøre for hvilken plattform utformingen av slike kontrakter hviler på.

Delte reaksjoner i IL Tempo
Da IL Tempo.no tok kontakt med Tor Haakon Bjørgum avstod denne fra å kommentere saken før den evt. lå på trykk og han fikk kjenskap til detaljene. Bjørgum kunne fortelle at dette var helt nytt for han, men om dette stemte ville han umiddelbart ta kontakt med sin advokat og kreve et nytt og forbedret kontraktstilbud fra IL Tempo.

- Jeg har én ting å si; jeg spiller ikke et sekund mer for IL Tempo om jeg ikke er klubbens best betalte spiller.

Det lyktes ikke IL Tempo.no å komme i kontakt med Erik Hoff, ettersom han hadde glemt å logge seg av MSN før han forlot sin svigersøster.