SERVITØREN 2001
Spiller
Assists
#2
Erik
Hoff
9

#9
Arne
Aaslid

4
#6
Morten
Berg
4
   
#1
Erik Hoff
9
#2
Arne Aaslid
4
-
Morten Berg
4
-
Tor Haakon Bjørgum
4
-
Erik Eikebrokk
4
#6
Frank Halvei
3
#7
Vidar Jenssen
2
-
Steinar Larsen
2
-
Magnus Sarheim
2
#10
Peter Dahlsbø
1
-
Lars Gjerdåker
1
-
Martin Høyer-Hansen
1
-
Bjørn Magnus Iversen
1
-
Andreas Thyge Nielsen
1
-
Kristian Talmo
1
-
Fredric Vogel
1
     

 

Forum
 
Det skjedde