01.01.2005 03:58
Postet av Erik Eikebrokk/ EE

...SAMLEDE VERKER

(Kong Salomos miner) Til min neste, min kompanjong og kollega, jomfruelige, høyre hånd, min støttespiller, farskikkelse, forbilde, største kritiker, erotiske inspirator og homofile uvenner.

Velvillige leser, du likesinnede høytidsromantiker, tro meg på mitt ord når jeg sier at jeg skulle ønske at dette nyttårspreludium, dette barn av min tanke, skulle være den skjønneste, den gjeveste og den klokeste som tenkes kunne. Men jeg har ikke kunnet omgå naturens orden, der hver ting avler sin like og kun hver enkelt selvbestemmelsesrett kan rettferdiggjøre dette mitt ufruktbare og udyrkede talent som viser seg i form av forsmedelige ordspill, symbolske selvmotsigelser og meningsløse tankekonstellasjoner. Likevel er det kommet meg for viljen å forsøke å fremstille et hederslyrikum som en hyrdesang til alle dere jeg får lov til å kalle for mine nærmeste venner.

Da jeg ble forespurt denne oppgave å forme noen høyvelbårne ord som skulle male et bilde av den flotte sesongen vi har lagt bak oss, innså jeg hvilken ære det er å igjen få skulle fremme IL Tempos synspunkter som mine egne i disse rusvennlige tider. For hvilket år er det ikke vi har lagt bak oss, både sportslig som utenomsportslig, positivt som negativt, mandig som kvinnelig. Mye spalteplass ville blitt brukt om jeg ikke kunne la ligge i luften og spare til flottere anledninger de lovprisninger mange av dere har fortjent. Den ansvarsfølelse og lojalitet som har blomstret i løpet av dette året, vil forhåpentligvis virke som inspirasjon til at også flere ønsker å bidra med sin innsikt og viten for å gjøre IL Tempo til en enda flottere klubb og institusjon.

Selv om historien i stor grad er med på å forme grunnlaget for fremtiden, er fremtiden noe som kommer som resultat av våre prestasjoner i nuet. Fundamentet, selve grobunnen for et operativt samfunn med hierarki og struktur, er evnen til å holde av og sette pris på hverandre. En forfatter, hvis suksess var mangelvare, sa en gang at de beste kapitlene er de som enda ikke er skrevet, de beste målene er de som enda ikke er scoret og de klokeste ordene er de som enda ikke er falsifisert. I disse uhøytidelige høytider oppfordrer jeg dere alle som en, rik som fattig, stor som liten, tjukk som fet å se på hvilke goder dere allerede har, før dere ønsker dere nye. For selv om jeg har påtatt meg dette verv å sette bilde på sesongen rent anskuelsesmessig, vil det ikke for meg være mulig å komme utenom den ære det er å kunne tilbringe tid med dere IL Tempo-spillere. Selv om noen av dere er breiere over hofta enn en gravid elefant, noen er altfor venstrebeint til tross for at høyra er den prefererte fot og noen har dårligere balanse enn en tobeint krakk, har dere alle et gode i dere som jeg alt for sjelden vet å sette pris på. Eders ve og vel har alltid vært og vil for alltid være en ubestridelig paragraf i IL Tempo-loven, men noen ganger blir empatien satt tilbake for kravet om bedre testresultater, 3-poengere og opprykk. Ta med dette imot min ydmyke gratityd og takknemlighet for at jeg får lov til å være deres kamerat, om ikke annet en bekjent, en karikatur, en undersått, en dere i det minste vet hvem er.

Da året av 2004 startet opp, ble 18 kjekke gutter fra det Othilienborske talentuføret ønsket velkommen til klubben. Denne gangen er det 20 jomfruelige prinsesser det er meg den ære å geleide innenfor IL Tempo-borgens stolte vegger. Måtte mine mindreverdige og stusslige sentenser likevel få dere til å føle dere trygge i vårt møysommelig oppbygde samfunn med hierarki og struktur og måtte den reise fra deres tidligere klubber, imøtekomme den enkelhet det forhåpentligvis er å tilpasse seg i IL Tempo. Innenfor vollgraven venter et utall flotte bachelorer som har sverget å ta vare på eders kvinnelige høyvelbårenheter og være behjelpelig med integreringen i det hellige broder- og søsterskap, som IL Tempo er. Her er vi alle likeverdige enheter av samme alen, enten vi benytter knebeskyttere, kysser begge kjønn eller nekter å slå pasninger til egne medspillere.

På denne dato, på dette klokkeslett, 00:00 den 1. januar 2005, sverger jeg herved min selvpålagte riddered om evig troskap til IL Tempo, dens tilhengere, spillere og støttespillere. Vanskelige tidender vil komme, men sammen kan vi gjøre mørke dager lysere og kvitte oss med hverdagens svartemenn som trer frem fra sine skygger. For som Kong Salomo sa det så råflott en gang: "Sola slutter ikke å skinne fordi om du gjemmer deg i skyggen."

Ha en formidabel nyttårsfeiring og feir med ubalanse og taktløshet!!!

Nyttårshilsen fra
Hans Royale Middelmådighet
Erik Eikebrokk| Bli en blogger også du | Les andre blogger |

 

Forum
 
Det skjedde