TORSDAG 15. FEBRUAR 2007

IL Tempo-trio signerte for Gimse:
IL Tempo rebirth

(Regnbuen og luftslottet) Tre av IL Tempos mestspillende spillere de siste sesongene signerte denne uken for 4. divisjonslaget Gimse IL. Kilder innad i IL Tempo-miljøet skal være ekstremt misfornøyd med Gimse-sjef Geir Bekkens fremgangsmåte i saken, da han under falske motiver skal ha lokket John Johnsen og Vidar Jenssen inn i overgangssaken for å sikre seg Vegar Olsens ettertraktede underskrift

Det var under Charlottenlund julecup at operasjon Bekken ble iverksatt. Gimse rykket som kjent opp til 4. divisjon fra Trøndelag Fotballkrets tristeste avdeling og forsterkninger av det prekære slaget var et krav fra hele Gauldalen. Geir Bekken satte sine øyne på IL Tempo-kaptein Vegar Olsen som det perfekte utgangspunktet for å bygge et vanntett forsvar. Bekken visste at Olsen trives best i kjente miljø og begynte etter hvert å smiske John Johnsen og Vidar Jenssen inn i overgangen.

Denne uken ble overgangspapirene signert og IL Tempo venter nå på å få overgangspapirene tilsendt slik at disse kan signeres og oversendes Fotballkretsen. IL Tempo-leder Erik Eikebrokk sier at de ikke vil kreve noen overgangssum eller kompensasjon for trioen, men at klubben vil få betalt i form av et ekstremt pågangsmot og revansjelyst foran 2007-sesongen.

Motivasjonen har aldri vært større
Til tross for at IL Tempo mister sin kaptein, viktigste forsvarsspiller og "Årets spiller" de tre siste sesongene, er det ingen som sørger over tapet av tre spillere og frykter en sesong med flere bunnoppgjør enn toppoppgjør.

- Nei, jeg har aldri opplevd maken til etterspørsel etter treninger, sier IL Tempo-leder Eivind Bjaaland, som for tiden bruker all sin tid på å planlegge treninger i Leangen-hallen, intervall-økter i Cageball på 3T-Sluppen samt etterspurte individuelle treningsopplegg for spillerne på diverse treningssentre i byen.

- Det ser meget lovende ut, spillerne er ivrigere enn noen gang. Vi får ukentlige forespørsler fra interesserte prøvespillere, og alle skal få prøve seg. Jeg har aldri vært så motivert, sier Bjaaland, som under hele fjorårssesongen stilte seg sterkt undrende til spillernes manglende disiplin, dårlige holdninger og lite smittende entusiasme.

- Ja, det stemmer. Spillerne brøt heller hverandre ned enn å bygge hverandre opp. Dette har jeg virkelig tro på at skal snu denne sesongen.

Ingen bitterhet
Leder i IL Tempo, Erik Eikebrokk, sier han lenge har kjent til at trioen har trent med og deltatt i cup'er for Gimse. Til tross for at fremgangsmåten er i strid med ethvert regelverk og illojalitet forøvrig, tatt Geir Bekkens tilknytning til IL Tempo i betraktning, bærer han ikke på noen for form sinne overfor verken Bekken eller spillerne.

- Spillerne handler alltid i sin personlige interesse. Hvis det er noen spillere som føler at IL Tempos tilbud ikke imøtekommer spillernes ambisjoner, er det ikke noe poeng å forsøke å holde på dem. Hva Bekken angår føler han vel selv at han er i stor nød for spillere som holder 4. divisjonsnivå. Hva annet kan jeg si enn at desperate tider berettiger desperate handlinger. Jeg vet hvor jeg har Bekken etter dette. Han blir ikke invitert i bursdagsselskapet mitt i mai, for å si det slik.

- Jeg vil benytte anledningen til å ønske Vidar, John og Vegar lykke til i Gimse. Jeg hører de alle skal ha startet godt. Vidar føler seg allerede som hjemme og slenger meldinger fra benken, John vandrer innover i banen fra sin venstreving og Vegar trener skiltaklinger flere timer etter at de øvrige spillerne har forlatt treningsfeltet.